Hembygdsdag 1/9

Hembygdsdag söndagen 1 september, Kl 14.00 i Sjövillan, Åby

Program:

Föredrag av Harald Säll
NATUR OCH LANDSKAP I FÖRÄNDRING
• Hänt sedan senaste inlandsisen
• Hållbart jordbruk med ängsmarker och fjärilar
• Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och kringlor.

Välkomna