Torpinventering i Gunnarstorp 100905

Se informationsmaterial och kartor

15 deltagare kom till Tjureda hembygdsförenings torpinventering i Gunnarstorp söndagen den 5 september. Utflykten leddes av Mauritz och Margareta Jonsson som genomförde inventeringen på ett mycket informativt och engagerat sätt.

Vädrets makter var med oss och bjöd på strålande solsken med behaglig temperatur.

Aktiviteten började med cykling från hembygdsgården i Åby till byn Gunnarstorp, 2 km norrut.

Efter att ha sett på vad gränsen går mellan Åby gård och Gunnarstorp blev det första stoppet torpet Udden som fortfarande finns kvar, dock om och tillbyggt.

Därefter gick turen vidare till ”Gamla Gunnarstorp”. Byn låg tidigare, fram till Laga skifte, koncentrerad ca 1 halv kilometer väster om den nuvarande bebyggelsen. Fyra hus låg här tätt tillsammans och samtliga revs i slutet av 1800-talet när byns nya byggnader uppfördes. Idag återstår ett par jordkällare av olika kvalitet samt en del av husens grunder, högt belägna på en backe med utsikt ända ner till Gunnarstorpasjön. Här intogs kaffe och fika.

Nästa stopp blev Marken, som när det begav sig bestod av två torp. Vi fann båda grunderna och kanske även fastutrappan till en av byggnaderna.

Efter Marken gick turen vidare till Sjöfällan, nästan nere vid Kyrksjön. Av Sjöfällan återstår endast synliga rester av grunden samt odlingsrösen i anslutning till denna. Idag befinner sig dessa rester i en tät skogspark.

Sista stoppet blev ån som förbinder Kyrksjön med Hangsjön. Lennart Johansson berättade om de olika sjösänkningarna av Kyrksjön och hur sjön och ån även under senare år har underhållits.

Därefter var det dags för avslut och ett stort tack riktades till Mauritz och Margareta.

Andreas Ankarfors 100907