Torpvandring

Som ett led i inventeringsprojektet anordnades den 20 juni en torpvandring (via cykel) till torpen Sjöudden, Lugnet, Engaholm (Åby vaktstuga) samt Hästhalla. Ett stort tack riktas till Mauritz och Margareta Jonsson för deras utmärkta guidning och stora kunnande om torpen. Mycket intressant att få lära sig historien om torpen och höra berättas om människorna som har bott där. Sammanlagt var vi 14 personer som trots lite regn besökte torpen, en cykelrunda på ca 1 mil.