Verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte

Kallelse

Kallelse till ÅRSMÖTE i Sjövillan den 22 april 2012 kl. 15.00

Verksamhetsberättelse

Föreningen hade den 31/12 2011 244 medlemmar. Medlemsavgiften var 75 kr/person alt 150 kr/familj.

Årsmötet ägde rum den 17 april i Sjövillan. I samband med årsmötet återgav bröderna Anders och Gunnar Carlberg delar ur boken ”Egon i Oreda” som Anders har författat. Ett uppskattat inslag som roade och väckte gamla minnen till liv.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden och ett stort antal möten i olika arbetsgrupper, bl.a. i Café Sjövillan-gruppen.

Årets stora nyhet var öppnandet av Café Sjövillan. Vi serverade till mångas förtjusning hembakt och kaffe i långa banor till sockenbor, turister och förbipasserande under söndagseftermiddagar juni-augusti. Vi framför vårt varma tack till alla som på något sätt bidragit med utemöbler, porslin o.dyl och inte minst genom att besöka caféet. Verksamheten kommer att fortsätta även i sommar tack vare alla glada krafter som ställer upp!

Nykulla utsiktstorn hölls öppet maj-augusti. Vi hade en bra säsong även i utsiktstornet, ca 1.790 pers besökte tornet under perioden, varav ca 490 pers under juli då vi hade extra öppethållande mån-fre kl. 13-16. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett sommarjobb för en ungdom från trakten under juli månad, med ekonomiskt bidrag från kommunen.

Vi arrangerade Skolbarnens dag 8/6 som inleddes med en cykeltur till församlingshemmet. Där berättade Gunnar Carlberg om sin uppväxt i Tjureda och skolgång i församlingshemmet, dåvarande skolan. Han fångade verkligen elevernas intresse med sina berättelser och det blev en fin upplevelse för alla. Cykelturen gick vidare till slussen där Frank Gunnarsson berättade om hur den kom till. Vi avslutade med lite information om Sjövillan och korvgrillning utanför.

Gudstjänst firades vid Sjövillan midsommardagen 25/6 då ca 25 pers deltog. Café Sjövillan arrangerade kyrkkaffet. Gudstjänsten vid utsiktstornet 24/7 hade ca 25 besökare och hölls inne i tornet pga. dåligt väder.

Slåtterkvällen hölls vid Sjövillan 2/8, 12 pers jobbade och grillade korv.

Hembygdsdagen arrangerades vid Sjövillan den 10/9. Det blev en minnesrik dag då Knut Knutson (känd bl.a. från TVs Antikrundan) berättade om den småländska möbeltillverkningens uppkomst och visade stolens utveckling, där bl.a. Åby Möbelfabrik haft sin betydelse.

Många fick också möjlighet att ställa egna frågor till Knut efter hans föreläsning vilket blev en extra krydda. Bortemot 200 besökare lyssnade och fikade med hembakta kringlor efteråt.

Tjureda i april 2012 / Styrelsen

Klicka på länken nedan för att läsa hela.

Verksamhetsberättelse 2011