Filmen Åby 1962-2008 i DVD-format

Från slutet av 1800-talet fram till 1960 var Åby en blomstrande industriort med inpendlande arbetskraft. Företagen var t ex sågverk, möbelsnickeri (som bl a sålde mahognymöbler till NK i Stockholm), mejeri, grynfabrik, tegelbruk, torvindustri och smedja. Här fanns ocksåträdgårdsmästeri, matservering, konditori, tre matbutiker, biograf m.m.

Åby är idag känt för att ha ett mycket aktivt idrotts- och föreningsliv med konstfrusen isbana, fotbollsplan, byaråd, eget fibernät, hembygdsförening, Röda Korskrets,pensionärsförening … Det finns också en F-6-skola och en förskola i byn.

Filmen handlar om livet i Åby från 1962 till 2008 och vissa delar är hämtade ur en av hembygdsföreningens tidigare filmer. Tjureda hembygdsförening omfattar förutom Åby även rotarna Ekna, Gunnarstorp, Lerike, Nykulla, Skavenäs ochTjureda.

© Ett stort tack till Gun Albinsson Bloom, Åby som producerat filmen för Tjureda hembygdsförening jubiléumsåret 2008.
Speakerröst: Johan Bloom.

Filmen kostar 100:- styck. Du beställer genom att skicka ett mail till info@tjuredahembygdsforening.se. Ange namn, adress och telefonnummer så skickar vi DVD:n och bifogar inbetalningskort.