Årsmöte den 27 april 2014 kl. 15.00

Tjureda hembygdsförening kallar till årsmöte den 27 april 2014 kl. 15.00 i Sjövillan, Åby.

Motioner till årsmötet skickas till föreningens sekreterare jan@tollin.org senast en vecka före mötet.

Kallelse och verksamhetsberättelse finns här.

arsmote2014