Ett stort steg i hembygdsföreningens historia

 

Den 10 januari tecknade hembygdsföreningen ett köpeavtal avseende Nykulla utsiktstorns tomt. Utsiktstornet har sedan det byggdes 1958 stått på ofri grund och vi ser det därför som en stor tillgång för föreningen att vi nu äger både tornet och tillhörande, omkringliggande mark på ca 4.000 kvm. Säljare är Jarl och Birgit Petersson som, tillsammans med mäklare Ulf Carlsson, på ett positivt sätt underlättat för oss att genomföra detta.
Föreningen har tidigare också tecknat och registrerat ett nyttjanderättsavtal avseende vägen upp till tornet.