Hembygdsföreningen tackar!

Ett stort tack från hembygdsföreningens styrelse till alla som skänkt utemöbler till Sjövillan i Åby!