Tjureda hembygdsförening presenterar sin första bok

”Berättelser från Tjureda och Åby-Tjureda socken i ord och bild genom historien”. Så heter Tjureda hembygdsförenings första bok.
Boken finns att beställa hos Lennart Johansson, tel 0470-930 59 eller 070-873 08 60, pris 250 kronor.

hembygdsboken