Sjövillan i Åby

Hembygdsgården Sjövillan i Åbysjovillan_hel

Gilla oss på Facebook!

Byggnaden uppfördes under senare delen av 1800-talet som sädesmagasin till den intilliggande havregrynsfabriken.
Konstruktionen är regelverk på stengrund och fasadmaterialet falurödfärgad brädfodring.
Då grynfabriken upphörde på 1910-talet omändrades byggnaden till bostäder för arbetare på Åby Såg- och Möbelfabrik. På bottenväningen iordningställdes två lägenheter med ett rum och kök samt 2 s.k. ungkarlslägenheter. 1 rum med kokspis i vardera. Övervåningen användes till förrådsutrymme.
Byggnaden var bebodd fram till 1976.

År 1978 upprättades ett hyresavtal mellan ägaren till Sjövillan, Växjö kommun och Tjureda hembygdsförening som gällde fram till 1988 då Hembygdsföreningen köpte Sjövillan till en köpeskilling av 5000:-.
Renoveringsarbetet på bottenvåningen påbörjades 1978 med hjälp av medlemmarnas frivilliga insatser.
Magasinsalen på övervåningen iordningställdes 1993.
Sjövillan är möblerad med skänkta och donerade inventarier.

Om du är intresserad av att besöka eller boka Sjövillan, kontakta Britta Holger 0470-933 55, 0702-46 70 17

Entré vid besök 20 kr/person, barn under 10 år gratis

Karta, vägbeskrivning

Kaffesugen efter ditt besök?